...

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.useweb.pl jest Szymon Szczepański Useweb. (NIP:6263032874, REGON:382416196)
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez useweb.pl.3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,

d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

7. RODO

7.1 Podstawa Prawna Przetwarzania Danych:

 • Zgoda: Przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody w różnych celach marketingowych.
 • Wypełnienie umowy: Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dotyczącej oferowanych przez nas usług.
 • Zobowiązania prawne: Przechowujemy dane osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych.
 • Istotny interes: Analizujemy dane, aby ulepszyć nasze usługi i zrozumieć potrzeby klientów.

7.2 Przekazywanie Danych Osobowych:

 • Podmioty trzecie: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy w celu realizacji oferowanych usług, takim jak dostawcy hostingowi, firmy zajmujące się marketingiem emailowym, czy agencje reklamowe.
 • Wypełnienie obowiązków prawnych: Możemy udostępniać dane osobowe w odpowiedzi na prawne żądania organów ścigania lub innych organów państwowych, jeśli będzie to wymagane lub dozwolone przez prawo.
 • Realizacja umowy: Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy z klientem.

7.3 Prawa Osób, których Dane Dotyczą:

 • Prawo dostępu do danych: Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz uzyskać dostęp do tych danych.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie.
 • Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

7.4 Mechanizmy Zabezpieczające:

 • Zabezpieczenia fizyczne i technologiczne: Zastosowaliśmy różne środki zabezpieczeń, aby chronić Twoje dane, w tym zabezpieczenia fizyczne i technologiczne.
 • Szyfrowanie danych: Wszystkie dane przesyłane są za pomocą technologii szyfrowania.
 • Dostęp do danych: Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do upoważnionych pracowników, którzy potrzebują tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Reakcja na naruszenie: W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, podejmujemy kroki zgodnie z obowiązującym prawem, aby zareagować na naruszenie i zminimalizować wszelkie negatywne skutki.

7.5 Procedury Zgłaszania Naruszeń:

 • Zgłaszanie naruszeń: W przypadku naruszenia danych osobowych, zobowiązujemy się do zgłoszenia tego naruszenia odpowiedniemu organowi nadzorczemu oraz osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Czas reakcji: Zgłoszenie naruszenia zostanie dokonane bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia, o ile jest to wymagane przez prawo.

7.6 Prawa Osób, których dane dotyczą – opis praw, takich jak dostęp, poprawianie, usuwanie danych, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych, oraz sprzeciw wobec przetwarzania.

7.7 Jak skorzystać z praw:

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami poprzez kontakt@useweb.pl.

7.8 Zmiany w Polityce Prywatności:

 • Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tej polityki prywatności w dowolnym momencie.

7.09 Inspektor Ochrony Danych:

 • Obecnie nie mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych. W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@useweb.pl.

7.10 Kontakt:

 • W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@useweb.pl.

Kategorie

Zobacz także

Zyskaj przewagę nad konkurencją
Optymalizacja Słów kluczowych
page useweb
Zyskaj przewagę nad konkurencją (4)
Darmowa wycena

Skontaktuj się z nami

Agencja interaktywna useWeb