...
Aplikacje dedykowane

Aplikacje dedykowane

tworzenie aplikacji webowych
Kategoria

Tworzenie aplikacji webowych

Data

2 września 2022

Kiedy warto mieć aplikację dedykowaną?

Kiedy potrzebujesz usprawnienia pracy…
Jeżeli posiadane narzędzia, nie są wystarczające do realizacji zamierzonych celów, prac i działań – wtedy warto skorzystać z aplikacji dedykowanych. Jest to oprogramowanie, które zostanie stworzone wyłącznie dla Państwa w oparciu o wykonaną wcześniej analizę potrzeb oraz działania przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą:

 

– dane dotyczące przepływu informacji,
– segmentów klientów,
– procesowania, a także proponowanych przez nas rozwiązań.

Budowa aplikacji dedykowanych jest bardzo złożonym procesem, wymaga dużych nakładów pracy, a także konsultacji.

Firmy, decydujące się na aplikacje dedykowane posiadają wiele powtarzalnych procesów, a ich wyeliminowanie pozwala zaoszczędzić czas. Biorąc pod uwagę dużą ilość czynników mających wpływ tworzenie aplikacji, musimy poznać specyfikę pracy firmy i etapy, które wymagają usprawnienia. Podczas takiej analizy możemy znaleźć rozwiązania również dla innych procesów i je zoptymalizować.

Poszczególne etapy projektu

Skrupulatnie analizujemy potrzeby podczas projektowania aplikacji dedykowanych. Jeśli aplikacja ma spełniać swoją rolę w 100% nie możemy pozwolić by na tym etapie przeoczony został jakikolwiek element. Głównym założeniem jest aby usprawnić elementy pracy, w których Państwa firma angażuje zbyt dużo czasu w stosunku do efektów.

Po tym etapie tworzymy model biznesowy, dzielimy części na moduły i szczegółowo opisujemy każdy. Dzięki takiej formie działania możemy wstępnie przewidzieć jak ma się zachować aplikacja w sytuacjach standardowych oraz i tych nietypowych. Warto zdać sobie sprawę, iż nie zawsze wszystkie elementy możemy przewidzieć na etapie modelu. Poświęcamy jednak jak największą ilość czasu na dogłębne zbadanie i przemyślenie wszystkich ewentualności, po to aby produkt otrzymany od nas był jasny, intuicyjny i spełniał oczekiwania.

Projekt funkcjonalny systemu jest tworzony wtedy, gdy mamy już gotowy model biznesowy – wtedy obrazujemy Państwu jak będzie wyglądało przejście przez poszczególne kroki. Dzięki temu możemy wykluczyć błędy, dając możliwość korekty.

Wdrożenie aplikacji dedykowanej

Przeniesienie ustaleń na postać cyfrową. W zależności od wynikających potrzeb dobieramy odpowiednią technologię, język programowania oraz zasoby potrzebne do zrealizowania projektu. Jest to etap, podczas którego Państwo mają chwilę wytchnienia, a nasz zespół pełne ręce pracy. Następnie oddajemy do testów poszczególne części aplikacji internetowej pod specjalnym adresem, który jest zabezpieczony i widoczny wyłącznie przez Państwa.

Aplikacja w pełni dostosowana do potrzeb danej organizacji pomaga jej osiągać wymierne korzyści. Najważniejsze atuty rozwiązań dedykowanych:

projektowane na miarę potrzeb i z góry określonych celów,

łatwe w rozbudowie, skalowaniu i integracji z zewnętrznymi systemami IT,

wspierają skuteczną automatyzację procesów biznesowych,

optymalnie wykorzystują możliwości infrastruktury informatycznej firmy.

Mówiąc wprost – aplikacja dedykowana gwarantuje sprawniejszą realizację procesów, niższym nakładem czasu i środków.

Call Now Button