...

Przewodnik po dostępności stron internetowych: Jak tworzyć witryny przyjazne dla wszystkich użytkowników

grafika przewodnik po dostępności

Dostępność stron internetowych to nie tylko wymóg prawny w wielu regionach, ale także moralne i praktyczne podejście do zapewnienia, że Twoja strona może być używana przez każdego, niezależnie od jego zdolności lub niepełnosprawności. Tworzenie dostępnej strony internetowej oznacza zapewnienie łatwej nawigacji i zrozumienia przez szeroki zakres osób, w tym tych z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, ruchowymi czy poznawczymi. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez podstawy dostępności sieci, wyjaśni dlaczego jest to ważne i jak wdrożyć ją w projektowaniu Twojej strony.

Zrozumienie dostępności stron internetowych

Dostępność sieci odnosi się do praktyki usuwania barier, które uniemożliwiają interakcję z witrynami internetowymi lub dostęp do nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Gdy strony są poprawnie zaprojektowane, rozwijane i edytowane, wszyscy użytkownicy mają równy dostęp do informacji i funkcjonalności.

Dlaczego dostępność stron internetowych ma znaczenie

 • Zgodność z przepisami prawa: Wiele krajów ma przepisy wymagające dostępności sieci, a niezgodność może prowadzić do działań prawnych.
 • Szersza publiczność: Tworzenie dostępnych stron internetowych poszerza Twoją potencjalną publiczność.
 • Odpowiedzialność etyczna: Dostępność jest kwestią równości i praw człowieka.
 • Korzyści SEO: Dostępne strony internetowe mają tendencję do lepszego pozycjonowania w wyszukiwarkach.

Kluczowe zasady dostępności sieci (POUR)

 • Dostrzegalna: Informacje i składniki interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób, który mogą postrzegać.
 • Operacyjna: Komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja muszą być operacyjne.
 • Zrozumiała: Informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
 • Solidna: Treść musi być na tyle solidna, aby mogła być wiarygodnie interpretowana przez szeroką gamę agentów użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Wdrażanie dostępności sieci

Używaj semantycznego HTML

Semantyczny HTML wykorzystuje elementy dla ich przeznaczonego celu, co pomaga technologiom wspomagającym zrozumieć strukturę Twojej treści i poprawić doświadczenie użytkowników.

Zapewnij nawigację klawiaturową

Upewnij się, że wszystkie elementy interaktywne są obsługiwane za pomocą nawigacji tylko klawiaturą, ponieważ niektórzy użytkownicy nie mogą używać myszy.

Alternatywny tekst dla obrazów

Dostarcz alternatywny (alt) tekst dla obrazów, który opisuje zawartość lub funkcję obrazu. Jest to kluczowe dla użytkowników polegających na czytnikach ekranu.

Dostępne formularze

Jasno oznacz swoje formularze i upewnij się, że wszystkie kontrolki formularza są dostępne dla wszystkich. Użyj elementów fieldset, legend i label, aby formularze były bardziej zrozumiałe.

Kontrast i kolory

Zapewnij wystarczający kontrast między tekstem a jego tłem, aby można go było łatwo czytać przez osoby z zaburzeniami wzroku. Unikaj używania koloru jako jedynego środka przekazywania informacji.

Używaj ról i punktów orientacyjnych ARIA

Role i punkty orientacyjne Accessible Rich Internet Applications (ARIA) pomagają określić strukturę treści sieci, ułatwiając nawigację użytkownikom technologii wspomagających.

Testowanie dostępności

 • Automatyczne narzędzia testujące: Narzędzia takie jak WAVE, AXE i Lighthouse mogą pomóc zidentyfikować niektóre problemy z dostępnością.
 • Testowanie manualne: Połącz automatyczne testy z manualnymi sprawdzeniami, takimi jak nawigacja klawiaturowa i używanie czytników ekranu.
 • Testowanie z użytkownikami: Zaangażuj użytkowników z niepełnosprawnościami w proces testowania, aby uzyskać rzeczywiste informacje zwrotne na temat dostępności.

Zasoby do dalszej nauki

Aby pogłębić swoją wiedzę na temat dostępności sieci, rozważ zapoznanie się z zasobami od Web Accessibility Initiative (WAI) w World Wide Web Consortium (W3C), w tym z Wytycznymi Dostępności Treści Sieciowych (WCAG).

Podsumowanie

Tworzenie dostępnej strony internetowej to proces ciągły, który przynosi korzyści wszystkim. Postępując zgodnie z wytycznymi i zasadami przedstawionymi w tym przewodniku, możesz uczynić swoją stronę bardziej inkluzjwną, docierając do szerszej publiczności, jednocześnie przestrzegając standardów prawnych. Pamiętaj, dostępność to nie tylko kwestia dostosowania do osób z niepełnosprawnościami; chodzi o tworzenie sieci, która jest użyteczna i przyjemna dla wszystkich użytkowników.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc uczynić Twoją witrynę dostępną i otwartą dla wszystkich. Odwiedź naszą stronę kontaktową tutaj i zacznij swoją podróż ku pełnej dostępności!

Kategorie

Zobacz także

trendy w projektowaniu stron internetowych
projektoanie responsywne
kolory mówią więcej niż słowa
dostępność stron internetowych
Darmowa wycena

Skontaktuj się z nami

Agencja interaktywna useWeb

Najczęstsze pytania i odpowiedzi - Dostępność

Czym jest dostępność stron internetowych?

Dostępność stron internetowych oznacza projektowanie i rozwijanie witryn internetowych w taki sposób, aby wszystkie osoby, niezależnie od swoich niepełnosprawności czy ograniczeń, mogły z nich korzystać. Obejmuje to zapewnienie, że treści są dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym wzrokowymi, słuchowymi, ruchowymi i poznawczymi.

Dlaczego dostępność jest ważna?

Dostępność jest ważna z kilku powodów: jest wymogiem prawnym w wielu krajach, zwiększa potencjalną publiczność dla Twojej strony, jest kwestią etyczną oraz może przyczynić się do lepszego pozycjonowania w wyszukiwarkach.

Jakie są kluczowe zasady dostępności stron internetowych?

Kluczowe zasady dostępności można podsumować akronimem POUR: perceivable (dostrzegalna), operable (operacyjna), understandable (zrozumiała) i robust (solidna).

Jak mogę sprawdzić, czy moja strona jest dostępna?

Możesz użyć narzędzi do automatycznego testowania dostępności, takich jak WAVE, AXE, czy Lighthouse, a także przeprowadzić testy manualne, w tym testy z użyciem klawiatury i czytników ekranu. Ważne jest również przeprowadzenie testów z udziałem rzeczywistych użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Czy istnieją jakieś standardy lub wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych?

Tak, międzynarodowym standardem jest zestaw wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C). Wytyczne te są aktualizowane i służą jako globalny punkt odniesienia dla dostępności stron internetowych.